´

Shophilfe

 • Searching for something in the PLAYMOBIL® Online Shop

  Searching for something in the PLAYMOBIL® Online Shop

  Fast Search

  Enter the word or product number you wish to find. While you are typing, you will be shown several suggestions and the number of possible hits for this search word.

  All PLAYMOBIL® products containing your search word will be displayed in a list.

  Example:

  Search for: Knights

  Results:

  Lion Knight's Castle

  Falcon Knight’s Castle

  Knight ...

  Filtering your search results

  Would you like to narrow down your search? By using the filtering function, you may sort the products according to price, type, age etc.


 • Using your Shopping Cart

  Using your Shopping Cart

  When you have decided to purchase an item, simply click “Add to Cart” on the product page and the item will be added to your order.

  The number of products and their price will be displayed beside the shopping cart symbol at the top. If you move your mouse over the shopping cart symbol, you will receive further information about the selected products.

  On the Shopping Cart screen, you can change the quantity of the selected products. Simply enter the desired quantity in the allocated field, or change the quantity by clicking on the symbols “+” or “-“.

  You can also remove the products you have selected from your cart by clicking the “x” button next to the respective product.

  When you have reviewed the contents of your shopping cart and are satisfied with your selections, and have agreed to the Terms and Conditions of our store, you may purchase the items by clicking the "Checkout" button. Please follow the further steps of the order process (see also “Ordering”).


 • Registration at the PLAYMOBIL® Online Shop

  Registration at the PLAYMOBIL® Online Shop

  If you already have a customer account at the PLAYMOBIL Online Shop, click on “Login” and enter your email address/user name and your password.

  Would you like to create a new account? There are two ways how you can register with us:

  Click on “Register”, fill in the fields for your name and login data and choose a password. Repeat the password in the next line and click on “Submit”.

  You can also create a new account during the ordering process. First, choose the desired products in the online shop. The Shopping Cart then offers you the option “Create An Account”.

  Please note: The fields marked with a blue asterix are mandatory, and have to be completed for registering and ordering!

  Forgot your password?

  Never mind! Simply click on “Forgot Password?” in the Login section and enter your email address. We will then send a link to you by email so you can reset your password.


 • Ordering

  Ordering

  When does my order become effective?

  When you have selected a product you wish to order, simply click “Add to Cart” on the product page and the product will be added. Continue like this until you have added all products you would like to buy. When you have reviewed the contents of your shopping cart and are satisfied with your selections, and have agreed to the Terms and Conditions of our store, you may purchase the items by clicking the "Checkout" button.

  During the next steps, you will be asked to select your delivery address. You can then choose your billing address (if different from your delivery address) your payment method, or redeem a Gift Certificate. You will then be shown an overview, giving you the possibility to check your order again. If you would like to change or correct something, you can go back to the steps before and change your details.

  By clicking the button “Submit Order”, you confirm that you want to purchase the products listed in your order.

  Your order details

  Your order details will be saved. Like your customer information and our Terms and Conditions, they can be accessed or printed at any time. Just log in to our Online Shop again. You can also check the status of your order in your customer account here.


 • Payment

  Payment

  In the PLAYMOBIL® Online Shop you can pay by credit card or PayPal. You may define a shipping address different from the billing address when paying by PayPal or credit card. You may also redeem a Gift Certificate to cover your invoice.


 • Order confirmation

  Order confirmation

  When you have placed an order at the PLAYMOBIL® Online Shop, you will receive an order confirmation by e-mail. You can view the status of your order at any time in your customer account. Just click on “Orders” and choose the order that you would like to receive more information about.

  If you have questions about your order you can contact our customer service department here: Contact


 • Terms of delivery

  Terms of delivery

  Delivery will normally be made within 5 - 6 working days.
  Our Shipping Costs are: 7,95 €


 • Security

  Sicurezza

  To make sure your personal data and computer are safe at all times while surfing on the Internet, we recommend using the most current version of your browser.

  Encryption

  The SSL encryption has become a standard on the Internet. It is based on the encryption of data communication between your Internet browser and our server, to avoid security issues from third parties.

  The order process in the Playmobil® Online Shop uses SSL to secure your personal data (e.g. your address or your credit card number) against third parties. The encryption is activated in the order process from Step 2 – “Billing”.


 • Conditions of Use

  PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS UŽSAKYMAMS LIETUVOS RESPUBLIKOJE

  1. Bendrosios nuostatos

   1. Šios bendrosios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) numato pirkėjo ir pardavėjo teises ir pareigas, prekių įsigijimo ir jų apmokėjimo sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu internetinėje parduotuvėje www.playmobil.lt (toliau – Internetinė parduotuve) susijusias nuostatas. Pagal šias Taisykles prekės yra visi Internetinėje parduotuvėje parduodami produktai (toliau - Prekės).
   2. Pagal šias Taisykles pardavėjas yra geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, juridinis asmuo registruotas Fürth apylinkės teisme numeriu HRA 2190, buveinės adresas Brandstätterstr. 2-10, 90513 Zirndorf, Vokietija (toliau - Pardavėjas).
   3. Pagal šias Taisykles pirkėjas yra bet kuris Internetinėje parduotuvėje perkantis asmuo (toliau - Pirkėjas).
   4. Teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje turi:
    1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y., asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
    2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
    3. juridiniai asmenys;
    4. visų nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
   5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą Internetinėje parduotuvėje, besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje.
   6. Pirkėjas neturi teisės pirkti Internetinėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (arba) su jomis nesutinka. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su šiomis Taisyklėmis.
   7. Šios Taisyklės kartu su patvirtintu Pirkėjo užsakymu tampa neatsiejama tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties dalimi ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas.
   8. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir (arba) papildyti Taisykles. Pirkėjui taikomos jo užsakymo pateikimo metu galiojančios Taisyklės.
   9. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, jeigu Pirkėjas tinkamai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam buvo suteikta tokia galimybė.
   10. Pardavėjas turi teisę laikinai ar neterminuotai nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo patirtus nuostolius.
   11. Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

   1. Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai Pardavėjas aiškiai patvirtina Pirkėjo prekių užsakymą, išsiunčia užsakytas prekes arba kai per 14 (keturiolika) dienų nuo užsakymo gavimo jo neatšaukia.
   2. Kiekvienas užsakymas yra saugomas Internetinės parduotuvės duomenų bazėje.
   3. Užsakytų Prekių nuosavybės teisė Pirkėjui pereina tik pilnai sumokėjus už užsakytas prekes.
  3. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

   1. Prekių kainos nurodomos eurais su PVM, įskaitant visas taikomas tiekimo ir siuntimo išlaidas.
   2. Internetinėje parduotuvėje siūlomų prekių kaina yra nurodoma prekės aprašyme.
   3. Pirkėjas už užsakytas prekes gali atsiskaityti šiais būdais:
    1. Sumokėti grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu;
    2. Sumokėti naudodamasis elektronine bankininkyste;
    3. Sumokėti kreditine kortele;
   4. Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant, ne vėliau nei prekių pristatymo metu. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.
  4. Prekių pristatymas

   1. Internetinėje parduotuvėje užsakytos prekės pristatomos Lietuvos Respublikos teritorijoje. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas trečiasis asmuo.
   2. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu. Pristatymo terminai nurodyti Internetinėje parduotuvėje, pristatymo terminų skiltyje. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes nedelsiant, ne vėliau kaip per 30 dienų po užsakymo.
   3. Tuo atveju, kai Pardavėjas Pirkėjo užsakyme nurodytu pristatymo adresu neranda Pirkėjo, Pardavėjas turi teisę prekes perduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui.
   4. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, pakartotinai prekės nėra siunčiamos, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą. Nepristačius prekės Pirkėjui yra grąžinama prekės kaina.
   5. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
   6. Jeigu prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių, jis turi per 14 (keturiolika) dienų apie tai informuoti Pardavėją. Jei Pirkėjas informuoja Pardavėją apie tokį trūkumą pasibaigus šiam terminui, yra laikoma, kad prekę Pirkėjas yra gavęs tinkamą ir nepažeistą, nebent įprastai naudojant prekę toks trūkumas buvo nepastebimas.
  5. Prekių kokybės garantija

   1. Prekių kokybės garantija yra taikoma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas. Visi reikalavimai dėl garantijos siųstini 6.5. p. nurodytu Pardavėjo adresu
   2. Visų Internetinėje parduotuvėje parduodamų Prekių savybės yra nurodomos Prekių aprašymuose.
   3. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekės pristatymo Pirkėjui.
   4. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitomis savybėmis dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių gali neatitikti realios prekės spalvos, formos ar kitų jos savybių.
   5. Pardavėjas nesuteikia Internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių taisymo paslaugų.
   6. Netinkamos kokybės Prekės yra grąžinamos ir keičiamos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
   7. Jeigu Pirkėjui buvo pristatyta netinkamos kokybės Prekė, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš Pardavėjo reikalauti:
    1. Pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės Preke (papildomas pristatymas);
    2. Atitinkamai sumažinti Prekės kainą;
    3. Per protingą terminą neatlygintinai pašalinti Prekės trūkumus;
    4. Atlyginti Prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu, Pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus, trūkumus pašalino pats Pirkėjas ar trečiųjų asmenų padedamas;
  6. Vartotojo teisė atsisakyti sutarties ir prekių grąžinimas

   1. Vartotojas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių pristatymo dienos apie tai informuodamas Pardavėją raštu, pateikdamas Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro patvirtintą pavyzdinę atsisakymo formą arba pateikdamas laisvos formos aiškų pareiškimą dėl sutarties atsisakymo, išsiųsdamas jį paštu ar elektroniniu paštu. Pavyzdinę atsisakymo formą Pirkėjas gali rasti internetinės parduotuvės skyriuje apie sutarties atsisakymo teisę.
   2. Atsisakydamas sutarties vartotojas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo dienos turi išsiųsti arba perduoti Prekes Pardavėjui. Tiesioginės grąžinimo išlaidos tenka Vartotojui.
   3. Pardavėjas, gavęs Vartotojo pranešimą apie sutarties atsisakymą, grąžina vartotojui visus jo sumokėtus pinigus, kai grąžinamos prekės, arba kai vartotojas pateikia įrodymą, kad prekės išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas atsitinka pirmiau.
   4. Vartotojas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti, taip pat, jeigu grąžinama prekė sugadinta ar jos išvaizda iš esmės pasikeitė.
   5. Vartotojui turi būti laiku dar prieš sudarant sutartį suteikta ši informacija:
    1. Prekės pavadinimas, savybės, kokybė, saugumas ir kaina;
    2. Pardavėją identifikuojantys duomenys, adresas ir el. pašto adresas;
    3. Apie tai kur ir kam Vartotojas gali adresuoti bet kokį savo skundą;
    4. Apie Pirkėjo teisę atsisakyti sutarties ir šios teisės įgyvendinimo tvarką;
    5. Apie apmokėjimo ir pristatymo tvarką;
    6. Pardavėjo teikiamų garantijų pobūdį ir apimtį;
   6. Jeigu prieš sudarant sutartį Vartotojui raštu arba jo turimoje patvarioje laikmenoje nebuvo suteikta minėta informacija, Vartotojas turi raštu arba jo turimoje patvarioje laikmenoje laiku gauti minėtos informacijos patvirtinimą sutarties vykdymo metu, jeigu prekių nenumatyta siųsti trečiosioms šalims – jas pristatant.
   7. Pirkėjo pareiškimas dėl pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo bei visi kiti skundai turi būti siunčiami:
    geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
    Brandstätterstr. 2-10,
    90513 Zirndorf ,Vokietija,
    El. paštas: service@playmobil.lt
   8. Vartotojais pripažįstami asmenys, t. y., fiziniai asmenys, kurie pareiškia savo valią pirkti, perka arba gali pirkti prekę ir naudoja ją asmeniniams, šeimos ir namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslo ar profesine veikla, tenkinti.
  7. Baigiamosios nuostatos

   1. Taisyklės yra sudarytos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas.
   2. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Jos yra vykdomos ir aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos teisę.
   3. Tingimuste kohta kehtib Eesti Vabariigi õigus. Neid täidetakse ja tõlgendatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele. Dėl šių taisyklių taikymo ar vykdymo tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti derybų keliu vartotojas gali pasinaudoti neteismine ginčų sprendimo tvarka ir kreiptis į Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Europos Sąjungos ginčų sprendimų įstaigą (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/) ir pasinaudoti kitomis jam Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka suteiktomis teisėmis.

 • Internet Guidelines

  Legal information

  Copyright

  Copyright 2013 Geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, Zirndorf, Germany

  All rights reserved. All texts, images, diagrams, sound, animation and video files as well as their arrangement are subject to copyright law and all other laws pertaining to the protection of intellectual property. The contents of this website must not be copied, changed, distributed or otherwise be made available to third parties either for trade purposes or for distribution. Usage of our materials on other websites is equally forbidden.

  You may download the contents of this website solely for your personal, non-commercial, private use, in accordance with our Internet Guidelines and provided that you regard all copyright, brand and other protective laws, especially by not deleting the respective information or making it otherwise inaccessible or illegible. All changes or the use of the contents of our website for any other purpose is a violation of our rights and is expressly forbidden.

  Trademarks

  If not otherwise indicated, all trademarks mentioned on the PLAYMOBIL® website are brands protected by law of geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG. This especially pertains to the brands PLAYMOBIL®, PLAYMOBIL® 1.2.3, PLAYMOBIL® RC Train and PLAYMOBIL® Funpark. These brands are protected nationally and internationally and must neither be reproduced nor copied, changed or used in any other way without the express prior permission of geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG.

  Guarantee

  Our website has been created with the greatest possible care. Even if we assume that the information provided by us is correct it may contain mistakes or inaccuracies. Therefore, we provide this information without any assurances or guarantees of any kind, either express or tacit. Also excluded are any tacit guarantees concerning the trading capabilities, suitability for certain purposes or the non-violation of laws and patents. We exclude any liability for damages resulting from the perusal of this website directly or indirectly unless they were intentional or due to negligence on our part. We especially issue no guarantee that our website, its contents and/or the server on which it is located is not contaminated by viruses. Additionally, we point out that we do not supervise other websites containing a link to our website and cannot be held responsible for their contents.

  Licence rights

  PLAYMOBIL® wants to present itself to you with an innovative and informative Internet programme. Therefore, we hope that you enjoy your visit to our website. The intellectual property contained in it, such as patents, brand names and proprietary rights are protected and this website does not convey a license for using the intellectual property of PLAYMOBIL® or any third parties.

  Your opinion

  We would like to know your opinion on our products and our website. However, we want to point out that we do not regard any messages received from you as confidential. Furthermore, we have the right to use your information in any way we see fit and without any obligations whatsoever toward you. The information we receive becomes the property of PLAYMOBIL® on receipt and we have the right to use all ideas, concepts, know-how or technical information including the development, production and distribution of products without any obligation for financial compensation toward you.

  Internet-guidelines for non-commercial web sites


 • Legal Information


 •